Klub Integracyjno-Terapeutyczny

  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, pomoc w zakresie zdobywania umiejętności niezbędnych w życiu codziennym, bez względu na rodzaj niepełnosprawności.

  • zajęcia mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz do samodzielnego, w miarę ich możliwości, pełnienia ról społecznych.

  • zajęcia indywidualne i grupowe rozwijające umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem. Podjęte zostały różnorodne działania rehabilitacyjne wobec beneficjentów wspierające zdrowie psychiczne takie jak: zajęcia relaksacyjne, arteterapia, zajęcia ruchowe, terapie zajęciowe. Prowadzone były zajęcia z zakresu rozszerzania zaradności i samodzielności życiowej beneficjentów, a także zajęcia aktywizującej beneficjentów poprzez rozwijanie ich zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień.

Dzień Halloween w Krokusie

Halloween_01 Halloween_02 Halloween_03 Halloween_04 Halloween_05 Halloween_06 Halloween_07 Halloween_08 Halloween_09 Halloween_10 Halloween_11

Tłusty Czwartek w Krokusie

Tłusty Czwartek w Krokusie_01 Tłusty Czwartek w Krokusie_02 Tłusty Czwartek w Krokusie_03 Tłusty Czwartek w Krokusie_04 Tłusty Czwartek w Krokusie_05 Tłusty Czwartek w Krokusie_06 Tłusty Czwartek w Krokusie_07

Zabawa Walentynkowa w Krokusie

Walentynki_01 Walentynki_02 Walentynki_03 Walentynki_04 Walentynki_05 Walentynki_06 Walentynki_07 Walentynki_08 Walentynki_09 Walentynki_10 Walentynki_11 Walentynki_12 Walentynki_13